Tietosuojakäytännöt

KESKI-SAVON ELÄINKLINIKKA: TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Rekisterin nimi: KliniQ- potilasohjelma
Rekisterin ylläpitäjä: Keski-Savon Eläinklinikka oy
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Eläinlääkäripalvelujen tarjoaminen asiakkaille ja laskutus.
Asiakkaista tallennettavat tiedot:
Omistajan nimi ja osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite (vapaaehtoinen)
Laskun tiedot
Potilaista tallennettavat tiedot:
Kutsumanimi/viralllinen nimi
Eläinlaji
Rotu
Syntymäaika
Rekisterinumero ja mikrosiru- tai tatuointinumero
Passin numero
Laboratoriotutkimukset
Vaadittavat tiedot ja niiden säilytys perustuvat lakiin eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta (MM,
asetus nro 6/EEO/2000). Potilastiedot säilytetään sähköisesti.
Klinikalla on 6 tietokonetta. Silloin kun potilasohjelmaa ei käytetä, se lukitaan ja lukitus avautuu
vakituisilla työntekijöillä olevilla henkilökohtaisilla nelinumeroisilla pin-koodeilla.
Tiedon syöttämisestä, muokkaamisesta ja poistamisesta jää lokimerkintä.
Potilastiedot ovat salaisia. Niitä ei luovuteta ilman omistajan suostumusta ulkopuolisille eikä
käytetä markkinointiin tai mainontaan.
Potilastietoja säilytetään kolme vuotta viimeisestä potilaasta tehdystä merkinnästä.
(Eläinlääkintähuoltolaki).
Klinikan henkilökunnalla on vaiti-olovelvollisuus .
Kliniq-potilasohjelmassa ei säilytetä henkilötunnuksia.
Omistajalta kysytään suullisesti lupa rokotuskutsujen lähettämiseen, jotka lähetetään joko kirjeitse
tai sähköpostilla.
Mikäli eläimen omistaja vaihtuu, on aiemman omistajan ilmoitettava suullisesti tai kirjallisesti lupa
tietojen siirtämiseen ja omistajatietojen muuttamiseen.
KliniQ -poitilasohjelman varmuuskopioinnista huolehtii ja vastaa TeraKuu.
Muut säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutukset:
Kennelliitto
Yhteydenpito virallisissa terveystutkimuksissa omistajan kirjallisella suostumuksella.
Laboratoriot:
Idexx, Movet, Yes -laboratorio ja Patovet.
Käytetään vain omistajan nimeä ja potilaan tietoja.
Rekisterin nimi: SAV-rahoituspalvelu ja Ropo Capital:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rahoituspalvelut
Kysytään henkilötunnus ja tarkistetaan henkilöllisyystodistus luottokelpoisuutta varten. Tämä
kysely tapahtuu KliniQ-ohjeman rajapinnan kautta. Henkilötunnus ei jää muistiin klinikan
ohjelmaan.
Ropo Capitalia käytettäessä henkilötunnusta säilytetään paperilaskussa, kunnes suoritus on
maksettu.
Henkilökunnan tiedot:
Rekisterin nimi: Azets oy
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Palkanlaskenta
Henkilötietoja sisältävät viestit kulkevat Netvisorin kautta, johon pääsy Riitta Tanskasella
henkilökohtaislla pankkitunnuksilla (vahva tunnistautuminen).
Palkkalaskelmat arkistoidaan sähköisesti Netvisor -palvelussa.
Rekisterin nimi: Doseco oy ja Säteilyturvakeskus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Röntgenkuvauksissa syntyvän säteilyn seuranta
Rekisterissä on työntekijän nimi ja henkilötunnus.
Tietojen käsittely klinikalla:Internetin kautta salasanojilla. Riitta Tanskanen yhteyshenkilö.
Rekisterin nimi: Terveystalo
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Työterveyshuolto
Rekisterin nimi: LähiTapiola ja Työeläkevakuutusyhtiö ELO
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tapaturma- ja eläkevakuutukset
Muu henkilötietoja sisältävä materiaali:
Työsopimukset, työtodistukset ja sairaslomatodistukset säilytetään kirjallisina.
Tietoja säilytetään 10 vuotta. Arkisto on Riitta Tanskasen kotona kassakaapissa, joka
palonkestävä.
Henkilö- ja potilastietoja sisältävät asiakirjat ja paperit tuhotaan silppurilla (pienet määrät) ja
isommat erät toimitetaan Sawofix oy:lle hävitettäväksi.
Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Asiakkaalla
on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä olevat virheelliset tiedot.
Tarkastuspyyntö ja korjausvaatimus tulee esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Riitta Tanskanen
21.5.2018

Ajankohtaista

5.7.2021
Keski-Savon Eläinklinikan hammasklinikka
Hammaspuoli on siirtynyt pääklinikaltamme uusiin tiloihin, jonka osoite on; Osmajoentie 9-11 78200 V...
» Lue lisää

» Näytä kaikki tiedotteet